Русиньскый словничок (тестовый режім)ignorovaný  -  іґнорованый
ignorovanie  -  іґнорованя
ignorantský  -  іґнорантьскый
ignorant  -  іґнорант
ignorácia  -  іґнорація
iglu  -  іґлу
igelit  -  іґеліт
idylizovať  -  іділізовати
idyla  -  іділа
idúci  -  ідучій
idol  -  ідол
idiotizmus  -  ідіотізм
idiot  -  ідіот
idiomatizmus  -  ідіоматізм
idióma  -  ідіома
ideový  -  ідеовый
ideologizovať  -  ідеолоґізовати
ideologický  -  ідеолоґічный
ideológia  -  ідеолоґія
ideólog  -  ідеолоґ
ideografický  -  ідеоґрафічный
identita  -  ідентіта
identifikovať  -  ідентіфіковати
identifikovaný  -  ідентіфікованый
identifikačný  -  ідентіфікачный
identifikácia  -  ідентіфікація
identický  -  ідентічный
identickosť  -  ідентічность
idejný  -  ідейный
ideálny  -  ідеалный
idealizovať  -  ідеалізовати
idealizmus  -  ідеалізм
idealizačný  -  ідеалізачный
idealizácia  -  ідеалізація
idealista  -  ідеаліста
ideál  -  ідеал
idea  -  думка (ідея)
idea  -  ідея
ide o to  -  іде о то
ide o to  -  ходить о то


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.