Русиньскый словничок (тестовый режім)aditívny  -  придавный
adhézny  -  адгезный
adhezivný  -  адгезівный
adept  -  адепт
adekvátny  -  адекватный
adekvátny  -  одповідный
adekvátnosť  -  адекватность
adaptovať sa  -  приспособити ся
adaptovať  -  адаптовати
adaptovaný  -  адаптованый
adaptibilita  -  адаптабіліта
adaptér  -  адаптер
adaptácia  -  адаптація
adaptácia  -  приспособлїня
adaptabilný  -  адаптабілный
adaptabilita  -  адаптабіліта
Adam  -  Адам
acilpirín  -  ацілпірін
acidofilný  -  ацідофілный
achromatopsia  -  ахроматопсія
achromatický  -  ахроматічный
achromatický  -  бесфаребный
achloropsia  -  ахлоропсія
achkanie  -  аханя
achát  -  ахат
ach  -  ах
acetylén  -  ацетілен
acetonémia  -  ацетонемія
acetonémia  -  ровень ацетону в крову
acetón  -  ацетон
aby som  -  жебы-м
aby  -  абы
aby  -  бы (абы, жебы)
aby  -  жебы
abuzabilita  -  абузабіліта
abuzabilita  -  підвышена діспозіція быти жертвов
abúlia  -  абулія
absurdný  -  абсурдный
absurdný  -  безмыселный
absurdný  -  незмыселный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.