Русиньскый словничок (тестовый режім)ach  -  ах
acetylén  -  ацетілен
acetonémia  -  ацетонемія
acetonémia  -  ровень ацетону в крову
acetón  -  ацетон
aby som  -  жебы-м
aby  -  абы
aby  -  бы (абы, жебы)
aby  -  жебы
abuzabilita  -  абузабіліта
abuzabilita  -  підвышена діспозіція быти жертвов
abúlia  -  абулія
absurdný  -  абсурдный
absurdný  -  безмыселный
absurdný  -  незмыселный
absurdnosť  -  абсурдность
abstraktný  -  абстрактный
abstrakčný  -  абстракчный
abstrakcionizmus  -  абстракціонізм
abstrakcia  -  абстракція
abstrahovať  -  абстраговати
abstrahovaný  -  абстрагованый
abstinovať  -  абстіновати
abstinent  -  абстінент
abstinencia  -  абстіненція
absorpcia  -  абсорбція
absorbovať  -  абсорбовати
absorbovaný  -  абсорбованый
absorbcia  -  абсорбція
absolvovať  -  абсолвовати
absolvovanie  -  абсолвованя
absolvent  -  абітурьєнт
absolvent  -  абсолвент
absolutórium  -  абсолуторій
absolútny  -  абсолутный
absolútnosť  -  абсолутность
absolútne  -  абсолутно
absolútne  -  вообще (абсолутно)
absolútne  -  начісто (абсолутно)
absolútne  -  тотално (абсолутно)


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.