Русиньскый словничок (тестовый режім)brok  -  брок
brojlerový  -  бройлеровый
brojler  -  бройлер
brodový  -  бродовый
brodiť (šliapať)  -  талабати
brodiť  -  бродити
brod  -  брод
Brno  -  Брно
brnknúť  -  бринкнути
brnknúť  -  забринюати
brnkať  -  бринчати
brnieť  -  бырнїти
Brnenský  -  Брнєнскый
brlohový  -  барложный
brloh  -  барлог
brloh  -  дупло
brloh  -  леговиско
brizolit  -  брізоліт
britva  -  голяк
Británia  -  Брітанія
briliant  -  бріліант
brilantný  -  брілантный
briketovať  -  брікетовати
briketa  -  брікета
brigádový  -  бріґадовый
brigádnik  -  бріґадник
brigádnička  -  бріґадовати
brigáda  -  бріґада
brífing  -  бріфінґ
briežok  -  бережок
bridž  -  брідж
brička  -  брічка
brezový les  -  березина
brezovka  -  березівка
Breznička  -  Березнічка
brezivá  -  кітна
brezina  -  березина
breza  -  береза
Brestov  -  Берестів
bremeno  -  беремено


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.