Русиньскый словничок (тестовый режім)akvizítorsky  -  аквізіторьскый
akvizítor  -  аквізітор
akvizičný  -  аквізічный
akvizícia  -  аквізіція
akvárium  -  акварій
akváriový  -  акваріовый
akvarelista  -  аквареліста
akvarel  -  акварел
akvafóbia  -  аквафобія
akvadukt  -  аквадукт
akuzatív  -  акузатів
akútny  -  акутный
akútny  -  безодкладный (акутный)
akustika  -  акустіка
akustický  -  акустічный
akurátny  -  акуратный
akurátny  -  точный
akurát žeby  -  хыбаль
akurát (práve)  -  як раз
akurát  -  акурат
akurát  -  дость
akurát  -  як раз
akumulovať  -  акумуловати
akumulovať  -  згромаджёвати
akumulovaný  -  акумулованый
akumulovanie  -  акумулованя
akumulovanie  -  громаджіня
akumulátor  -  акумулатор
akumulácia  -  акумулація
akumulácia  -  громаджіня
akumeter  -  акуметер
aktuálny  -  актуалный
aktuálny  -  чінный
aktuálnosť  -  актуалность
aktualizovať  -  актуалізовати
aktualizovať  -  обновити (актуалізовати)
aktualizovaný  -  актуалізованый
aktualizovaný  -  обновленый (актуалізованый)
aktualizácia  -  актуалізація
aktualita  -  актуаліта


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.