Русиньскый словничок (тестовый режім)obväzovať  -  бандажовати
obväzovať  -  обвязовати
obväzovanie  -  бандажованя
obväz  -  обвяз
obväz  -  файч
obvariť  -  обварити
obvarený  -  обвареный
obuvný  -  обувный
obuvník (zamestnanie)  -  шустер
obuvník  -  обувник
obuvník  -  шустер
obuvnícky  -  шустерьскый
obuvníčiť  -  шустровати
obúvať  -  обувати
obúvanie  -  обуваня
obuvák  -  обувак
obutý  -  обутый
obutie  -  обутя
obuť  -  обути
obúchať  -  обухати
obúchaný  -  обуханый
obtrieť  -  обтерти
obtrieskať  -  обтрїскати
obtrieskaný  -  обтрїсканый
obtriasť  -  обтрясти
obtriasať  -  обтрясати
obtrhať  -  обторгати
obtrhaný  -  обторганый
obtretý  -  обтертый
obtrepať  -  обтрепати
obtrepaný  -  обтрепаный
obtrasený  -  обтрясеный
obtočiť  -  обкрутити
obtočený  -  обкрученый
obtlkať  -  обтовкати
obtĺcť  -  обтовчі
obtlčený  -  обтовченый
obtláčať  -  обтискати
obtláčať  -  обтисковати
obtláčaný  -  обтисканый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.