Русиньскый словничок (тестовый режім)predĺženie platnosti  -  пролонґація
predlženie  -  продовжіня
predložiť  -  передложыти
predložiť  -  предложыти
predložený  -  предложеный
predloženie  -  поданя
predloženie  -  предложіня
predloha  -  предлога
predlhý  -  предовгый
predkrízový  -  передкрізовый
predkovský  -  предківскый
predkovia  -  предкы
predkloniť  -  передклонити
predklon  -  передклон
predkláňať  -  передклонёвати
predkladať  -  передкладати
predkladať  -  предкладати
predkladaný  -  предкладаный
predkladanie  -  предкладаня
predkapitalistický  -  передкапіталістічный
predjúnový  -  передъюновый
predjúlový  -  передъюловый
predjesenný  -  передосїннїй
predjedlo  -  передъїдло
predísť  -  опередити
predisť  -  передыйти
predísť  -  попередити
predisponovať  -  передіспоновати
predislokovať  -  передіслоковати
predislokácia  -  передіслокація
prediskutovávať  -  передіскутовлёвати
prediskutovať  -  передіскутовати
prediskutovať  -  продіскутовати
predinkubačný  -  передінкубачный
predinfarktový  -  передінфарктовый
predimenzovať  -  передімензовати
predikcia  -  предікція
predikatívny  -  предікатівный
predikát  -  предікат
predikačný  -  предікачный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.