Русиньскый словничок (тестовый режім)odslúžený  -  одслуженый
odsluhovať  -  одслуговати
odskúšať  -  одскушати
odskrutkovať  -  одскрутковати
odskrutkovať  -  одшрубовати
odškrabovať  -  одшкрябовати
odškrabnúť  -  одшкрябнути
odškrabať  -  одшкрябати
odskok  -  одскок
odškodňovať  -  одшкоднёвати
odškodniť  -  одшкоднити
odškodné  -  одшкодне
odskočiť  -  одскочіти
odskočený  -  одскоченый
odškierať  -  одшкіряти
odškeriť  -  одшкірити
odskakovať  -  одскаковати
odskákať  -  одскакати
odsievať  -  одсївати
odsielať  -  одсылати
odsielaný  -  одсыпаный
odsídľovať  -  одселяти
odsídliť  -  одселити
odsídlený  -  одселеный
odsiať  -  одсїяти
odsev  -  одсїв
odseknutý  -  одсїченый
odseknúť  -  одсїчі
odsekať  -  одсїкати
odsekať  -  одсїчі
odsekaný  -  одсїченый
odsedieť  -  одсидїти
odsedený  -  одсидженый
odschnúť  -  одсохнути
odsávať  -  одсавати
odsávanie  -  одссаваня
odsalutovať  -  одсалутовати
odsadzovať  -  одсаджовати
odsadnúť  -  одсїсти
odsadiť  -  одсадити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.