Русиньскый словничок (тестовый режім)oddávať  -  оддавати
oddávaný  -  оддаваный
oddať  -  оддати
oddaný  -  одданый
oddanosť  -  вірность
oddanie  -  одданя
odďaľovať  -  оддалёвати
odďaleka  -  оддалека
odcudzovať  -  одчуджовати
odcudziť  -  вкрасти
odcudziť  -  украсти
odcudzenie  -  алъєнація
odcudzenie  -  одчуджіня
odčleňovať  -  одчленёвати
odčleniť  -  одчленити
odčlenený  -  одчлененый
odcitovať  -  одцітовати
odčítať  -  одраховати
odčítanie  -  орахованя
odčisťovať  -  одчіщати
odčistiť  -  одчістити
odčistený  -  одчіщеный
odčiniť  -  одчінити
odčinený  -  одчіненый
odcicať  -  одссати
odcicaný  -  одссатый
odčiarkovať  -  одчарковати
odčiarknuť  -  одчаркнути
odchytávať  -  одхаповати
odchyľovať  -  одхылёвати
odchylný  -  аберантный
odchylný  -  одхылный
odchýlka  -  аберація
odchýlka  -  одхылка
odchýlka  -  одхылка (абнормаліта)
odchýliť (dvere)  -  одшкірити
odchýliť  -  одхылити
odchýlený  -  одхыленый
odchýlenie  -  одхылїня
odchovať  -  одховати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.