Русиньскый словничок (тестовый режім)minorita  -  міноріта
mínometný  -  міноментый
mínometník  -  мінометчік
mínomet  -  міномет
minitrieda  -  мінікласа
minisukňa  -  мінісукня
miništrovať  -  мініштровати
miništrovanie  -  мініштрованя
miništrant  -  мініштрант
ministerstvo  -  міністерство
ministerský  -  міністерьскый
minister  -  міністер
minimum  -  мінімум
minimálny  -  мінімалный
minimalizovať  -  мінімалізовати
minimalista  -  мінімаліста
miniatúrny  -  мініатурный
miniaturizovať  -  мініатурізовати
miniátura  -  мініатура
mineralógia  -  мінералоґія
minerálna voda  -  щава
minerálka  -  мінералка
minerálka  -  щава
mineralizovať  -  мінералізовати
mineralizácia  -  мінералізація
minerál  -  мінерал
míner  -  мінер
mincový  -  монетный
mincovňa  -  монетна фабріка
minca  -  монета
mináž  -  мінаж
míňať peniaze  -  кельтовати
míňať (vzdialenosť)  -  миняти
míňať (vzdialenosť)  -  проходити
míňať  -  миняти
minaret  -  мінарет
mína  -  міна
mimozemský  -  іншопланетный
mimóza  -  мімоза
mimovoľný  -  мімовольный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.